Byla Barbarossa preventivní operace?

 

Během 2. světové války se často němečtí představitelé odvolávali na to, že operace Barbarossa byl nezbytný preventivní úder. Pokud by nezaútočili oni, Stalin by je předešel. V poslední době se objevilo několik publikací (od Viktora Suvorova, Wernera Masera apod.), které tento názor podporují.

Položme si nejprve obecně formulovanou otázku: Byla cílem sovětského komunistického režimu expanze? Odpověď zní naprosto jednoznačně ano. Pokud se podíváme na jednání Sovětského Svazu v letech 1939 - 1941 tak zjistíme, že jeho politika se příliš nelišila od expanzivní politiky Německa. Stejně se Sovětský svaz choval i v letech 1944 - 1948.

Od známého srpnového paktu, o němž se údajně Stalin vyjádřil, že Němce pěkně přelstil, se území SSSR rozrostlo o oblasti východního Polska, o pobaltské země, o Besarábii a Bukovinu a část finské Karélie. Docela slušný výčet.

Zvláště Besarábie a Bukovina, kterou Rusové získali na úkor Rumunska, ležela Němcům dosti v žaludku. Rumunsko bylo totiž hlavním dovozcem ropy a bez jeho zásob by Německo nemohlo vést žádnou delší válku.

Měl tedy Sovětský svaz skutečně v úmyslu napadnout svého spojence? Svědčilo by proto několik faktů.

Po obsazení Polska byla demontována obranná Stalinova linie, která byla na předpaktových hranicích SSSR. Sovětská armáda byla dislokována u hranic s Německem, zvláště silné jednotky byly ve lvovském a bialystockém výběžku a tvořily potenciální ramena útočných kleští. Erich von Manstein se ve svých pamětech zmiňuje, že tato obrovská koncentrace vojsk mohla být použita k útočným cílům.

Zpět