SSSR

 

Sovětsky svaz pokrýval šestinu zemského povrchu-22,5 milionu čtverečních kilometrů. Byl to daleko největší stát na světě,větší než USA a Kanada dohromady. Od západu na východ měřil přes 10 000 km a od severu k jihu přes 5000km. Tento obrovský státní útvar přestal dne 25.prosince 1991 existovat.

„Velké Rusko založilo na věky nerozborný svaz svobodných republik“-těmito slovy začínala sovětská státní hymna zavedena za Stalinovy vlády roku 1943. Přes všechen patos naznačující tato slova aspoň částečně politickou skutečnost: Sovětský svaz nebyl dobrovolným společenstvím samostatných států,nýbrž výsledkem staleté ruské expanzivní politiky.

Od 14.století probíhal sjednocovací proces pod vedením knížectví vladimirsko-moskevského, který později nabyl imperialistických rysů a zastavil se až na pobřeží Tichého oceánu, Černého moře a Baltu. Při prvním systematickém sčítání lidu, k němuž došlo roku 1897, se ukázalo, že 55% carových poddaných patří k neruským národnostem. Všechny tyto národnosti byly brutálně rusifikovány-nikoli neprávem se carskému Rusku říkalo „vězení národů“.

Bolševici,kteří roku 1917 uchvátili moc a roku 1922 založili Sovětský svaz, teoreticky hlásali sebeurčení národů, avšak dopřáli ho jen těm, které ve svém svazu nemohli udržet-Polákům, Finům a pobaltským národům. Jinak bránili nebo se za pomoci zbraní snažili získat zpátky všechno, co kdysi patřilo carovi-jako na Ukrajině a v Zakavkazsku. Patnáct sovětských republik, které tvořily Sovětský svaz od roku 1940, bylo formálně rovnoprávných, avšak ve skutečnosti v nich existovala nadále ruská nadvláda: ještě roku 1988 seděli v politbyru, nejvyšším sovětském mocenském orgánu, vedle deseti Rusů jen dva nerusové. Po změnách, k nimž došlo na podzim roku 1991, Rusko, Bělorusko a Ukrajina v prosinci prohlásily Sovětský svaz za rozpuštěný a vytvořily Společenství nezávislých států (SNS). Estonsko, Lotyšsko a Litva vystoupily ze Svazu už v září. Osm ze zbývajících devíti republik vstoupilo do SNS. Jen Gruzie zůstala zprvu stranou. SNS nechce být státem, ani nadnárodním útvarem. Jeho struktury se dosud mění a hledají. Pro neruské členské státy je nejdůležitější nezávislost, nikoli integrace-nikdo si už nepřeje novou ruskou hegemonii.

Zpět