Alexandr Jegorov se narodil 25.10.1883 v Buzuluku. Projevil velký zájem o vojenství a v roce 1901 odešel do armády, kde byl zařazen ke granátníkům. Vystudoval vojenskou školu v Kazani a po vystudování odjel k pluku do Gruzie. Škrt ve slibné kariéře udělala první světová válka. Stal se členem esserské strany, ale naštěstí o rok pozdeji zmoudřel a připojil se k bolševikům. V občanské válce se vyznamenal v obraně Caricynu (Volgogradu), kde vystřídal vojensky zcela neschopného Klimenta Vorošilova (to se mu o dvacet let stalo osudným). V dubnu 1931 se stal náčelníkem štábu Rudé armády a v roce 1935 byl jmenován maršálem SSSR. Jeho kariéra byla ukončena v roce 1938, kdy byl zatčen, degradován a v roce 1939 následně popraven. Hodnost maršála SSSR mu byla vrácena v roce 1956, kdy byl rehabilitován in memoriam.

Zpět