Anexe – Připojení území jednoho státu nebo jeho části jiným státem bez svobodně projeveného souhlasu obyvatelstva na něm žijící (z pravidla se děje při obsazení za použití ozbrojených sil).

Bolševici – Příslušníci levicové ultraradikální frakce ruské sociální demokracie usilující o násilnou revoluci.

Gulag – Název sovětských pracovních a koncentačních táborů (rozdílný s fašistickým!!) zřizovaný od roku 1918 pro odpůrce sovětské moci, ale I pro pachatela  kriminálních činů.

Internacionála – Mezinárodní sjednocení stran a spolků v rámci dělnického hnutí vycházející s pojetí, že dělnictvo má společné zájmy, jež překračují národní a etnické hranice, a že jen díky akcím mezinárodní solidarity může dělnická třída dosáhnout ekonomické emancipace a zničení třídní nadvlády.

Sovětsko-německý pakt o neútočení a přátelství – smlouva podepsaná 23.8.1939 v Moskvě  Ribbentropem a Molotovem. SSSR a Německo se zavázaly upustit od jakékoliv násilného aktu vůči sobě navzájem, zároveň měly oba státy spolu udržovat vzájemný kontakt a výměnu informací o problémech společných zájmů. V tajném dodatku se určovaly sféry vlivu ve východní Evropě. V Pobaltí tvořila severní hranice Litvy rozhraní mezi sférami vlivu Německa a SSSR. Otázka Polska zůstala otevřená, hranici vlivů tvořily řeky Narev, Visla a San.

Zpět